Urząd Miasta Torunia informuje, że składanie wniosków droga elektroniczną, do odwołania, zostało zawieszone.